υδραυλικες εγκαταστάσειςphone2541071877
6972199723

Sample image

Διαβάστε μερικές χρήσιμες συμβουλές για τα υδραυλικά του σπιτιού σας:

  • Μην σφίγγετε ποτέ πολύ τις βρύσες όταν στάζουν γιατί αχρηστεύονται.
  • Τα φίλτρα των μπαταριών σας καθαρίζουν από τα άλατα αν τα αφήσετε μια βραδιά στο ξύδι.
  • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διάφορα καυστικά για το ξεβούλωμα του νιπτήρα, του μπάνιου, του νεροχύτη κ.λ.π. Προσβάλλουν και καταστρέφουν τις εγκαταστάσεις.
  • Μην καθαρίζετε με διάφορα καυστικά τις πορσελάνες. Πλένεται τες με σαπούνι ή διάφορα απορρυπαντικά.
  • Επιθεωρείτε και καθαρίζετε, μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, τα οριζόντια τμήματα του δικτύου αποχέτευσης και κυρίως τον μηχανoσίφωνα.
  • Τα καλύμματα των φρεατίων θέλουν γράσο στο μέσα καπάκι για να μην μυρίζουν.
  • Ρίχνετε συχνά, μια κατσαρόλα βραστό νερό στο νεροχύτη για να φεύγουν τα λίπη.
  • Αναθέστε τα υδραυλικά σας σε υδραυλικό που έχει την κατάλληλη άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Στο τέλος των εργασιών μιας καινούριας κατοικίας ζητείστε από τον αδειούχο υδραυλικό σας να σας παραδώσει την Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης εγκατάστασης που είναι υποχρεωμένος να εκδώσει (Προεδρικό Διάταγμα 38/91. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από τον Σύνδεσμό του κάθε Δήμου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χωρίς αυτή τη δήλωση  δεν μπορείτε να πάρετε φως, νερό, τηλέφωνο, κ.λ.π.